Pedagogisch beleid

Download ons pedagogisch beleid

In elk kinderdagverblijf gelden concrete regels en afspraken die moeten zorgen dat de kinderen zich veilig voelen en zich optimaal binnen hun eigen mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Het pedagogisch beleid geeft inzicht in het hoe en waarom van de gemaakte afspraken. Het maakt het opvoedkundig handelen binnen de muren van Pimmetje zichtbaar en toetsbaar. Het geeft de ouders de informatie die nodig is om tot een bewuste keus te komen met betrekking tot kinderopvang/naschoolse opvang.

Het is een beleid in beweging; een samenspraak tussen de pedagogisch medewerkers en de ouders. Het zal geregeld een onderwerp van gesprek zijn, om zo tot een gedragen beleid te komen waar zowel ouders en pedagogisch medewerkers zich prettig bij voelen.

Download hier het pedagogisch beleidsplan van de naschoolse opvang van Pimmetje in Leiden.