Tarieven 2021

Tarieven naschoolse opvang per 01-01-2021

Volledig contract
De uurprijs voor het volledig contract is € 8,47
Bij incidenteel opgenomen extra dagen gelden voor het volledige contract de volgende tarieven: € 42,35
Een extra dag (niet tijdens vakanties) : Een extra dag (tijdens vakanties): € 84,70
Een extra ochtend (bij schoolvrij):  € 42,35

Met gemiddeld 1518 openingsuren per jaar zijn de kosten voor een volledige plaats € 12.857,46. De maandprijs is berekend vanuit de jaarprijs en is dus voor alle maanden verschuldigd, ondanks eventuele vakanties van het kind of (kerst)sluiting van het kinderdagverblijf. Ouders betalen per automatische incasso per maand.

Schoolweken contract
De uurprijs voor het schoolweken contract is € 8,98

Bij incidenteel opgenomen extra dagen gelden voor het schoolweken contract de volgende tarieven:€ 44,90
Een extra dag (niet tijdens vakanties) : Een extra dag (tijdens vakanties):  € 89,80
Een extra ochtend (bij schoolvrij):  € 44,90

Met gemiddeld 968 openingsuren per jaar zijn de kosten voor een volledige plaats € 8.701,62.
De maandprijs is berekend vanuit de jaarprijs en is voor 11 maanden verschuldigd, ondanks eventuele vakanties van het kind of (kerst)sluiting van het kinderdagverblijf. De maand juli wordt er niet gefactureerd. Ouders betalen per automatische incasso per maand.

Vakantieweken contract
De uurprijs voor het vakantieweken contract is € 8,98
Bij incidenteel opgenomen extra dagen gelden voor het vakantieweken contract de volgende tarieven: Een extra dag (tijdens vakanties): € 89,80
Een extra halve dag: € 44,90

De weekprijs wordt gefactureerd in de maand waarin de vakantie valt, ondanks eventuele vakanties van het kind. De vakantieweek die valt in de kerstsluiting wordt natuurlijk niet gefactureerd. Ouders betalen per automatische incasso per maand

Kosten zijn exclusief taxivervoer door derden. Deze kosten zijn voor rekening van de ouders.