Veelgestelde vragen

FAQ

In onderstaande lijst kunt u de veelgestelde vragen vinden. Klik op een vraag om het antwoord te tonen.

U kunt uw kind inschrijven vanaf 3 maanden zwangerschap voor dagopvang en wanneer het kind de leeftijd van 2 jaar bereikt heeft voor naschoolse opvang.
Ouders zijn te allen tijden welkom voor een rondleiding om een indruk van ons gebouw te krijgen, de sfeer te proeven en de gelegenheid te krijgen om vragen te stellen.

U kunt een aanmeldformulier downloaden op de pagina –Aanmelden- op deze site. Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een bevestiging van inschrijving. Ongeveer 6 maanden voor de gewenste plaatsingsdatum informeren wij u over de mogelijkheden van plaatsing bij onze naschoolse opvang. Mocht u aangegeven hebben op kortere termijn opvang nodig te hebben, dan nemen wij eerder contact met u op.

Nee, bij BSO Pimmetje rekenen we geen inschrijfgeld.

Wanneer u klikt op –Informatie- Tarieven- op deze site, ziet u wat kinderopvang bij ons kost. De overheid draagt bij aan de kosten van de BSO. Wanneer u bij de belastingdienst een kinderopvangtoeslag aanvraagt krijgt u een deel van de kosten terug. Hoeveel dat in u geval precies is, is afhankelijk van uw inkomen.
Bij het digitaal aanvragen van deze kinderopvangtoeslag rekent de belastingdienst de hoogte van de toeslag voor u uit. Via onderstaande link kunt u zelf alvast een proefberekening maken.

Betaling geschiedt middels een door u afgegeven automatische machtiging. De factuur wordt rond de eerste van de maand aan u gemaild, waarna het bedrag rond de 23e van dezelfde maand wordt afgeschreven.

In het landelijk register kinderopvang (LRK) worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregisterd, die voldoen aan de kwaliteitseisen aan de Wet Kinderopvang. Ouders hebben vanaf 1 januari 2011 alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van kinderopvang die in het LRK staat.
Naschoolse opvang: 797078484
Dagopvang: 124074285

Onze beide locaties voldoen aan alle landelijke eisen met betrekking tot groepsgrootte, aantal medewerkers, opleidingseisen, pedagogisch beleidsplan, veiligheid en hygiene. Ieder jaar opnieuw meet de GGD Leiden de kwaliteit van onze kinderopvang. Bovendien zijn we HKZ gekwalificeerd. Bij BSO Pimmetje gaan we nog een stapje verder, wij hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan. Daarom worden onze medewerkers onder meer ondersteund door een orthopedagoog.

Download hier de PDF met uitleg over het HKZ-keurmerk

De volgende kinderen hebben voorrang bij plaatsing:
– broertje of zusjes van reeds geplaatst kind
– doorstroom van dagopvangkind naar buitenschoolse opvang
– uitbreiding van dagen van kinderen die reeds geplaatst zijn.

Incidentele extra opvang is mogelijk als de planning het toelaat.
DO: Een extra dag moet u aanvragen bij de groep.
NSO: Een extra dag moet u aanvragen via nso@pimmetje.nl.
Deze dagdelen worden apart in rekening gebracht.
Ruilen van dagen is tevens mogelijk als de planning het toelaat. Ruilen kan binnen dezelfde kalenderweek, de kalenderweek ervoor en de kalenderweek erna. In totaal 3 weken. Bij ruildagen worden er geen extra kosten in rekening gebracht. De aanvraag van deze dagen verloopt op dezelfde manier als het aanvragen van een extra dag.

De opzegtermijn bij BSO Pimmetje is 1 maand. Deze opzegtermijn geldt ook voor deelopzeggingen.

Nee, fruit, brood, crackers en drinken wordt door Pimmetje verzorgd. Ook eventuele extra’s in vakanties worden door Pimmetje geregeld.
Wanneer uw kind afwijkende producten of dieetvoeding gebruikt, vragen wij u hier zelf voor te zorgen.

Afhankelijk van de locatie van de scholen in Leiden en Oegstgeest, worden de kinderen lopend, met de bakfiets of onze Pimmetje-busjes gehaald door de eigen pedagogisch medewerkers.
In overleg met ouders mogen kinderen vanaf 9 jaar zelfstandig naar de NSO fietsen; hiervoor tekenen ouders een toestemmingsformulier.

Een extra service van de BSO is het op aanvraag wegbrengen en/of ophalen van kinderen naar of van een sportactiviteit, muziekles, ballet, etc in Leiden of Oegstgeest. Bij aanvraag wordt aan de hand van de opgestelde richtlijnen gekeken of deze gehonoreerd kan worden.

De kinderen worden 2 maal per jaar geobserveerd door de pedagogisch medewerkers.
Met behulp van de WiS (welbevinden in situaties) worden de kinderen geobserveerd. Deze methode kijkt expliciet naar het kind in de BSO situatie en gaat niet over vaardigheden die op school besproken worden. Voorbeelden uit de WiS zijn; binnenkomst, eten & drinken, vrij spel, buitenspelen, gestructureerde activiteiten en ophaalmomenten. Op al deze gebieden wordt er een score tussen 1 (prettig) en 5 (niet prettig) ingevuld voor het kind. Daarnaast biedt de methode ruimte voor de pedagogisch medewerker om eventuele aanvullingen te noteren.

Tijdens de periode die de kinderen bij de naschoolse opvang zitten, worden zij 2 maal per jaar geobserveerd door onze pedagogisch medewerkers. Naar aanleiding hiervan vinden er gesprekken plaats tussen ouders en pedagogisch medewerkers. Daarnaast is er uiteraard voor beide partijen altijd de mogelijkheid om een extra gesprek aan te vragen.

Wij streven naar een hoge kwaliteit, toch kan het voorkomen dat er iets gebeurd waar u vragen, opmerkingen of een klacht over heeft. Wij stellen het bijzonder op prijs als u dit eerst bespreekt met de betrokken medewerker(s). Natuurlijk kunt u ook terecht bij de locatiemanager.
Wordt uw vraag, opmerking of klacht niet naar tevredenheid opgelost, of is de aard van de klacht van een dusdanige aard en omvang dat u deze niet wilt of kunt bespreken met de direct betrokken cq de directie, dan kan de klacht altijd worden ingediend bij de klachten- of geschillencommissie.
Kijk voor de gehele klachtenprocedure op de betreffende pagina op deze site.

Pimmetje Naschoolse Opvang
Rijnsburgerweg 21
2334 BC Leiden
071-5152368
nso@pimmetje.nl