Aanmelden

Hoe kunt u uw kind aanmelden bij Kinderdagverblijf Pimmetje?

 

Bij Pimmetje rekenen we geen inschrijfgeld

Bel nu voor een rondleiding: 071 – 515 70 47

 

Kinderen kunnen vanaf 3 maanden zwangerschap voor de dagopvang aangemeld worden. Voor de naschoolse opvang kunnen kinderen vanaf 2 jaar worden aangemeld. U kunt uw kind aanmelden via een aanmeldingsformulier, waarop de gewenste plaatsingsdatum (per 1e of 16e van de maand) vermeld staat.

Zodra het aanmeldingsformulier ontvangen is wordt de aanvraag schriftelijk bevestigd. De brief laat weten dat de aanvraag in behandeling is genomen. Deze garandeert niet dat een plaats op het gewenste tijdstip ook daadwerkelijk beschikbaar is.

Kinderdagverblijf Pimmetje plaatst kinderen in volgorde van aanmeldingsdatum. Als aanmeldingsdatum geldt de dag dat het aanmeldingsformulier binnen is. Daarbij wordt voorrang verleend aan aanmeldingen van een 2e en volgend kind uit één gezin.

In overleg met u wordt de plaatsing gerealiseerd. Als de plaatsingsdatum bepaald is ontvangt u hier een schriftelijke bevestiging van, waarna u een contract tekent met de onderling gemaakte afspraken. De kindplaats wordt per maand gefactureerd aan de ouders. De betalingen worden via automatische incasso betaald. Incidenteel extra afgenomen dagen worden bij de maandelijkse factuur opgenomen.

Als ouders binnen een maand voorafgaand aan de bevestigde plaatsing hiervan afzien, zal een opzegtermijn van een maand in acht genomen worden. Deze regeling geldt uiteraard niet als er iets is misgegaan rondom de bevalling.

Aanmeldformulier

Hieronder kunt u uw kind inschrijven bij Kinderdagverblijf Pimmetje.
  • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ
  • Vul hier eventuele opmerkingen over uw voorkeur dagen in
  • Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ

Download het aanmeldformulier hier

Contract

In overleg met u wordt de plaatsing gerealiseerd, waarna u het contract tekent met de onderling gemaakte afspraken.
De kosten voor de opvang worden maandelijks aan u berekend. Wij werken hierbij niet met vooruitbetaling, maar de factuur wordt via automatische incasso aan het einde van de maand afgeschreven. U kunt een bijdrage in de kosten aanvragen bij de belastingdienst.