Informatie

Flexibiliteit en kwaliteit bij ons kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf Pimmetje biedt een goede kwaliteit en service. Kwaliteit uit zich in belangrijke mate in de sfeer en de houding van de pedagogisch medewerkers. De ontwikkeling en begeleiding van uw kind staan centraal. Het uitgangspunt bij de zorg voor de kinderen is dat u uw kind in het volste vertrouwen aan de zorgen van Pimmetje moet kunnen toevertrouwen, zodat u uw aandacht gedurende de opvangperiode op andere zaken kunt richten.

Doordat  kinderdagverblijf Pimmetje een kleine particuliere instelling is, kunnen wij garant staan voor persoonlijke inbreng en flexibiliteit. Er wordt altijd serieus gekeken of het mogelijk is om tegemoet te komen aan uw wensen omtrent de opvang van uw kind. Naast het contact tijdens de haal-en brengmomenten is er ook contact met de ouders via de schriftjes en de gesprekken tijdens de ouderavonden.

Om de kwaliteit van zorg te optimaliseren werken wij op consultbasis samen met een orthopedagoge.
De inrichting van ons kinderdagverblijf ziet er verzorgd uit. De ruimtes zijn kindvriendelijk ingericht met goed materiaal volgens de laatste ontwikkelingen. Veilig, schoon, netjes en gezellig zijn belangrijke aspecten voor  kinderdagverblijf Pimmetje.
De kinderen krijgen gedurende de dag activiteiten aangeboden die bij hun ontwikkeling aansluiten. Er is een vast dagritme.

Kinderdagverblijf Pimmetje is gecertificeerd volgens de ISO norm