Klachtenprocedure bij kinderdagverblijf Pimmetje

Een klacht over ons kinderdagverblijf?

Hoewel er bij Kinderdagverblijf Pimmetje veel aandacht is voor de kwaliteit en service van de kinderopvang, kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Dit kan bijvoorbeeld over de behandeling van uw kind gaan, de benadering naar uzelf of over administratieve handelingen. Weten waarover u ontevreden bent helpt ons om kritisch te kijken naar onze dienstverlening. Eventuele problemen kunnen worden onderkend en aangepakt.

Zo kan het uiten van een klacht bijdragen tot het verbeteren van de kwaliteit en service van de kinderopvang. Ook zonder klacht zijn wij geïnteresseerd in uw wensen en ideeën hoe iets beter kan.

Waar kunt u terecht

  • bij de pedagogisch medewerkers
  • bij het management van Pimmetje
  • bij de directeur van Pimmetje
  • bij de oudercommissie van Pimmetje

Bij kinderdagverblijf Pimmetje vinden we dat de pedagogisch medewerkers rechtstreeks door de ouders met het probleem benaderd kunnen worden. De medewerkers streven ernaar om professioneel met de kritiek om te gaan. Soms zal het verstandig zijn om een afspraak te maken voor een gesprek waarbij, op verzoek van de ouders of de medewerkers, het management of de directie aanwezig zal zijn om de klachten/problemen met elkaar te bespreken en om het gesprek te begeleiden. In het geval een ouder de klacht niet met de medewerkers kan bespreken of kritiek heeft op het organisatorische vlak, kan de ouder een afspraak maken met de directie van kinderdagverblijf Pimmetje.

Ouders kunnen hun klachten ook kenbaar maken aan de oudercommissie van kinderdagverblijf Pimmetje, die hier dan op zal reageren.

Tenslotte is kinderdagverblijf Pimmetje door haar lidmaatschap van de MO-groep, een werkgeversorganisatie in de kinderopvang, aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie. Daarnaast is, conform de Wet Kinderopvang, kinderdagverblijf Pimmetje ook aangesloten bij een onafhankelijke geschillencommissie. Hierbij zal het dan met name om grotere klachten gaan waarbij de ouder, de oudercommissie en de directie behoefte hebben aan een objectief oordeel.