Veelgestelde vragen

FAQ

In onderstaande lijst kunt u de veelgestelde vragen vinden. Klik op een vraag om het antwoord te tonen.

U kunt uw kind inschrijven vanaf 3 maanden zwangerschap voor kinderopvang en wanneer het kind de leeftijd van 2 jaar bereikt heeft voor BSO.
Ouders zijn te allen tijden welkom voor een rondleiding om een indruk van ons gebouw te krijgen, de sfeer te proeven en de gelegenheid te krijgen om vragen te stellen.

U kunt een aanmeldformulier downloaden op de pagina –Aanmelden- op deze site. Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een bevestiging van inschrijving. Ongeveer 6 maanden voor de gewenste plaatsingsdatum informeren wij u over de mogelijkheden van plaatsing bij ons kinderdagverblijf. Mocht u aangegeven hebben op kortere termijn opvang nodig te hebben, dan nemen wij eerder contact met u op.

Nee, bij kinderdagverblijf Pimmetje rekenen we geen inschrijfgeld.

Wanneer u klikt op –Informatie- Tarieven- op deze site, ziet u wat kinderopvang bij ons kost. De overheid draagt bij aan de kosten van kinderopvang. Wanneer u bij de belastingdienst een kinderopvangtoeslag aanvraagt krijgt u een deel van de kosten terug. Hoeveel dat in u geval precies is, is afhankelijk van uw inkomen.
Bij het digitaal aanvragen van deze kinderopvangtoeslag rekent de belastingdienst de hoogte van de toeslag voor u uit. Via onderstaande link kunt u zelf alvast een proefberekening maken.

Klik hier voor een berekening van uw teruggave van de Belastingdienst

Betaling geschiedt middels een door u afgegeven automatische machtiging. De factuur wordt rond de eerste van de maand aan u gemaild, waarna het bedrag rond de 23e van dezelfde maand wordt afgeschreven.

In het landelijk register kinderopvang (LRK) worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregisterd, die voldoen aan de kwaliteitseisen aan de Wet Kinderopvang. Ouders hebben vanaf 1 januari 2011 alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van kinderopvang die in het LRK staat.
Dagopvang: 124074285
Naschoolse opvang: 797078484

Onze beide locaties voldoen aan alle landelijke eisen met betrekking tot groepsgrootte, aantal medewerkers, opleidingseisen, pedagogisch beleidsplan, veiligheid en hygiene. Ieder jaar opnieuw meet de GGD Leiden de kwaliteit van onze kinderopvang. Bovendien zijn we HKZ gekwalificeerd. Bij kinderdagverblijf Pimmetje gaan we nog een stapje verder, wij hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan. Daarom worden onze medewerkers onder meer ondersteund door een orthopedagoog.

Download hier de PDF met uitleg over het HKZ-keurmerk

De volgende kinderen hebben voorrang bij plaatsing:
– broertje of zusjes van reeds geplaatst kind
– doorstroom van dagopvangkind naar buitenschoolse opvang
– uitbreiding van dagen van kinderen die reeds geplaatst zijn.

Incidentele extra opvang is mogelijk als de planning het toelaat.
Een extra dag moet u aanvragen bij de groep. Deze dagdelen worden apart in rekening gebracht.
Ruilen van dagen is tevens mogelijk als de planning het toelaat. Ruilen kan binnen dezelfde kalenderweek, de kalenderweek ervoor en de kalenderweek erna. In totaal 3 weken. Bij ruildagen worden er geen extra kosten in rekening gebracht. De aanvraag van deze dagen verloopt op dezelfde manier als het aanvragen van een extra dag.

De opzegtermijn bij kinderdagverblijf Pimmetje is 1 maand. Deze opzegtermijn geldt ook voor deelopzeggingen.

Flesvoeding dient zelf te worden meegegeven. Fruit, brood, crackers en drinken wordt door Pimmetje verzorgd. Ook eventuele extra’s in vakanties worden door Pimmetje geregeld.
Wanneer uw kind afwijkende producten of dieetvoeding gebruikt, vragen wij u hier zelf voor te zorgen.

Nee, die worden via Pimmetje verstrekt.

De kinderen worden iedere 5 maanden geobserveerd door de pedagogisch medewerkers.
Om de ontwikkeling van jonge kinderen te volgen en te stimuleren, gebruiken wij het complete kindvolgsysteem. Aan de hand van de methode ‘Zo doe ik’ Zo praat ik’ ‘Zo beweeg ik’ worden baby’s en peuters gevolgd en gestimuleerd op de spraak/taal, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling. Wanneer de kinderen naar de basisschool gaan wordt gebruik gemaakt van de overdrachtformulieren kinderopvang van de gemeente Leiden.

Tijdens de periode die de kinderen op het kinderdagverblijf zitten, worden zij iedere 5 maanden geobserveerd door onze pedagogisch medewerkers. Naar aanleiding hiervan vinden er gesprekken plaats tussen ouders en pedagogisch medewerkers. Daarnaast is er uiteraard voor beide partijen altijd de mogelijkheid om een extra gesprek aan te vragen.

Wij streven naar een hoge kwaliteit, toch kan het voorkomen dat er iets gebeurd waar u vragen, opmerkingen of een klacht over heeft. Wij stellen het bijzonder op prijs als u dit eerst bespreekt met de betrokken medewerker(s). Natuurlijk kunt u ook terecht bij de locatiemanager.
Wordt uw vraag, opmerking of klacht niet naar tevredenheid opgelost, of is de aard van de klacht van een dusdanige aard en omvang dat u deze niet wilt of kunt bespreken met de direct betrokken cq de directie, dan kan de klacht altijd worden ingediend bij de klachten- of geschillencommissie.
Kijk voor de gehele klachtenprocedure op de betreffende pagina op deze site.

Kinderdagverblijf Pimmetje
Rijnsburgerweg 140
2333 AH Leiden
071-5157047
info@pimmetje.nl